به کسی می توان مرد گفت که در خوشبختی ویا بد بختی ، خود را گم نکند . (ناپلؤن)

وقتی به خرد درونی خود پی ببرید ، خود را باز می یابید . (مارک فیشر)

خیال ، الهام بخش هر کاری است . (دکتر مارون)

وقتی در دیگران خوبی بجویید ، بهترین ها را در خودتان خواهید یافت . (مارتین والش)

ذهن انسان از عهده هر کاری می تواند برآید . (مارک فیشر)

تا ایمان و امید وجود نداشته باشد هیچ کاری را نمی توان انجام داد . (هلن کلر)

نگذار ذهنیات و افکار به صورت عادت درآیند . (دونالد والترز)

با تمرکز فکر می توان به آرامش رسید . (لوییز ال.هی)

عزیزانت را با هدایای کوچک و غیر منتظره غافلگیر کن . (جکسون براون)

بهترین را بخواه و بهایش را بپرداز . (جکسون براون)

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است . (گوته)

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است . (گالیله)

بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است . (سنکا)

چیزی ارزشمندتر از همین امروز وجود ندارد . (گوته)

انجام غیر ممکن ها لذت بخش است . (والت دیسنی)

در هر کلاسی می توانی دانش آموزی کن . (جکسون براون)

شروع هر کاری را خوب آغاز کنید تا نتایج ایده آل به دست آورید . (کلارک)

استعداد شگرف بدون اراده آهنین معنی ندارد . (بالزاک)

کسی که پیوسته تلاش می کند ، آمرزیده است . (گوته)

به محض اینکه چیزی را شروع کردی باید سخت روی آن کار کنی ، هم ذهنی هم جسمی . (مارک فیشر)

اهمیت هر چیز بسته به اهمیتی است که ما برای آن قایل می شویم . (مارک فیشر)

بیشتر مردم فکر می کنند هر چه را که نمی شود دید نباید باور کرد . (مارک فیشر)

بخت و اقبال ، حامی شجاعان است . (ویرژیل)

اشتباهات انسان های بزرگ قابل احترام است زیرا ثمر بخش تر از حقایق انسان های کوچک است . (نیچه)

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد . (ویکتور هوگو)

عقل ، بالاتر از دانش است زیرا عقل هم شامل دانش است و هم شامل کاربرد صحیح آن . (آنتونی رابینز)

وقتی بلند حرف بزنی ، صدایت را می شنوند اما وقتی آرام حرف بزنی به گفته ات گوش می دهند . (پل رینو)

دنیا به حرف کسی گوش می دهد که دارای اراده ی قوی است و می داند کدامین سو می رود . (گالیله)

طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی دیدند ، به یاد تو بیفتند . (جکسون براون)

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل می آورد (برنارد شاد)

وقتی در ترافیک گیر افتاده ای ، اجازه بده دیگران از تو جلو بزنند . (جکسون براون)

وجدان ، نماینه ی پاکدامنی و عفت و صداقت است . (الکساندر دوما)

گذشت ، باعث عزت و بزرگی می گردد . (امام علی «ع»)

هرگز تسلیم نشو ، هر روز معجزه ی تازه ای اتفاق می افتد . (جکسون براون)

برترین غم ها ، شک و تردید است . (الکساند دوما)

هرگز قدرت کلمه ها را در التیام و آشتی دادن رابطه ها دست کم نگیر . (جکسون براون)

دعا کنید که هیچ چیز مانند دعا باعث نزدیک شدن شما به خدا نمی شود . (امام صادق «ع»)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت 1:8  توسط Alireza  |